مرکز آموزش زبان حوزه علمیه قم

آمار بازدید پایگاه

  • افراد آنلاین: 3
  • بازدید امروز: 55
  • بازدید کل: 378850
  • زبان آموز
  • استاد

Summit 2Bقیمت محصول: 500,000 ریال قیمت با تخفیف: 350,000 ریال اضافه به سبد خرید
Summit 2Aقیمت محصول: 500,000 ریال قیمت با تخفیف: 350,000 ریال اضافه به سبد خرید
Summit 1Bقیمت محصول: 500,000 ریال قیمت با تخفیف: 35,000 ریال اضافه به سبد خرید
Top Notch 2Aقیمت محصول: 450,000 ریال قیمت با تخفیف: 320,000 ریال اضافه به سبد خرید
Summit 1Aقیمت محصول: 500,000 ریال قیمت با تخفیف: 350,000 ریال اضافه به سبد خرید
Top Notch 3Bقیمت محصول: 450,000 ریال قیمت با تخفیف: 320,000 ریال اضافه به سبد خرید
Top Notch 3Aقیمت محصول: 450,000 ریال قیمت با تخفیف: 320,000 ریال اضافه به سبد خرید
Top Notch 2Bقیمت محصول: 450,000 ریال قیمت با تخفیف: 320,000 ریال اضافه به سبد خرید
Top notch Fundamentals Aقیمت محصول: 450,000 ریال قیمت با تخفیف: 320,000 ریال اضافه به سبد خرید
Top notch Fundamentals Bقیمت محصول: 450,000 ریال قیمت با تخفیف: 320,000 ریال اضافه به سبد خرید
Top Notch 1Aقیمت محصول: 45,000 ریال قیمت با تخفیف: 32,000 ریال اضافه به سبد خرید
Top Notch 1Bقیمت محصول: 450,000 ریال قیمت با تخفیف: 320,000 ریال اضافه به سبد خرید

آخرین اخبار مرکز

آموزش مجازی

تاریخ انتشار: 1398/12/11 برگزاری ادامه جلسات ترم اسفند به صورت مجازی

برگزاری کلاس های تافل دکتری وزارت علوم در مرکز زبان حوزه

تاریخ انتشار: 1398/9/27 برگزاری کلاس های تافل دکتری وزارت علوم در مرکز زبان حوزه توسط استاد بین المللی دکتر دهقانی
GO UP