مرکز آموزش زبان حوزه علمیه قم

آمار بازدید پایگاه

  • افراد آنلاین: 3
  • بازدید امروز: 60
  • بازدید کل: 378855
  • زبان آموز
  • استاد

More Tales from shakespeareقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Gulliverقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
The Coldest place on Earthقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Kis First caseقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Kingقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Secret Codesقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
The Story of The Incrediblesقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
This Rough Magicقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Crime Story Collectionقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
The Abc Murdersقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
The Thirty-Nine Stepsقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
The Lady in whiteقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
The Romansقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Playing with fireقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Water for Lifeقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Stories of other worldsقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Anne of Green Gablesقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
New Yorkers short storiesقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
American Crime Storiesقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Bill gatesقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Last Chanceقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Around the World in Eighty Daysقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
The Long Roadقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
The Slave boy of pompeiiقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Little Womenقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
The Barcelona Gameقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Newspaper-Chaseقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Escapeقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Drive into Dangerقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
The Elephant Manقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Christmas in pragueقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
Love or moenyقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید
The-Presidentقیمت محصول: 35,000 ریال قیمت با تخفیف: 30,000 ریال اضافه به سبد خرید

آخرین اخبار مرکز

آموزش مجازی

تاریخ انتشار: 1398/12/11 برگزاری ادامه جلسات ترم اسفند به صورت مجازی

برگزاری کلاس های تافل دکتری وزارت علوم در مرکز زبان حوزه

تاریخ انتشار: 1398/9/27 برگزاری کلاس های تافل دکتری وزارت علوم در مرکز زبان حوزه توسط استاد بین المللی دکتر دهقانی
GO UP